A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch dạy trực tiếp sau Tết

Kế hoạch dạy trực tiếp

 

   PHÒNG GDĐT AN PHÚ              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH A VĨNH LỘC                                  Độc lập – Tự do –Hạnh phúc.

          Vĩnh Lộc, ngày 08 tháng 02 năm 2022

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức cho học sinh trở lại trường học trực tiếp

Căn cứ công văn số 87/UBND-VX ngày 08/02/2022 của UBND huyện An Phú về việc cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trở lại trường học trực tiếp;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị.

Nay trường Tiểu học A Vĩnh Lộc xây dựng kế hoạch cho học sinh từ khối lớp 1 đến khối lớp 5 trở lại trường học trực tiếp như sau:

I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1.Mục đích

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả học sinh được tiếp cận đầy đủ nội dung chương trình các môn học, đáp ứng mục tiêu chương trính giáo dục phổ thông 2018 cũng như đảm bảo chuẩn kiến thúc kĩ năng của từng môn học;

Tạo điều kiện cho những đối tượng học sinh không có điều kiện, thiết bị học trực tuyến và những học sinh học trực tuyến nhưng chưa đảm bảo lượng kiến thức cơ bản  được học tập đầy đủ chương trình các môn học;

Từng bước huy động 100% học sinh toàn trường đến trường học trực tiếp.

2.Yêu cầu:

Tất cả các tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đến phụ huynh và học sinh để việc học rực tuyến của học sinh đạt hiệu quả cao nhất.

Từng giáo iên chủ nhiệm cần chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, trag thiết bị phục vụ dạy học tốt nhất để giảng dạy trực tiếp.

II.NỘI DUNG

1.Đối tượng tham gia học trực tiếp

 

Tất cả những học sinh từ khối 1 đến khối 5 ( những học sinh từ đầu năm học đến nay không tham gia học trực tuyến; học sinh không có thiết bị học trực tuyến; học sinh học hình thức khác; học sinh có tham gia học trực tuyến nhưng chưa đảm bảo lượng kiến thức cần thiết.)

2.Thời gian và thời lượng học trực tiếp

Thời gian:Từ ngày 14/02/2022.

Thời lượng: 1 buổi/ ngày (Buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu). Thời gian mỗi buổi học là 04 tiết ( 140 phút không tính thời gian nghỉ giải lao)

Tiết

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Ghi chú

1

7 giờ 00 phút

7 giờ 35 phút

 

2

7 giờ 40 phút

8 giờ 15 phút

 

Giải lao

8 giờ 15 phút

8 giờ 40 phút

 

3

8 giờ 40 phút

9 giờ 15 phút

 

4

9 giờ 20 phút

9 giờ 55 phút

 

 

3.Thực hiện chương trình

Trong thời gian chờ hướng dẫn thực hiện chương trình của Phòng giáo dục, các tổ chuyên môn thực hiện như sau:

Từ ngày 14/02/2022 đến 18/02/2022 tổ chức ôn tập củng cố kiến thức cốt lõi của từng môn học cho học sinh, đặc biệt là 02 môn Tiếng Việt và Toán.

Lớp 1-2: Củng cố rèn kĩ năng đọc, viết cho học sinh là chủ yếu. Đối với môn Toán, giáo viên lựa chọn mạch kiến thức cơ bản để ôn tập cho học sinh.

Lớp 3-4-5: Tùy tình hình lớp học và khả năng của học sinh mà lựa chọn nội dung kiến thức cơ bản, cốt lõi để ôn tập để đảm bảo kiến thức ho từng đối tượng học sinh. Không ôn tập đại trà mạch kiến thức chung cho cả lớp mà cần phải phân hóa đối tượng học sinh để cung cấp kiến thức một cách có hiệu quả.

Đối với các môn học còn lại như: Tự nhiên xã hội, Đạo đức… giáo viên có thể thuyết trình để học sinh nắm được nội dung sau đó hướng dẫn các em tự học ở nhà.

Sau ngày 18/02/2022 nếu ọc sinh đại trà chưa vào học trực tiếp thì các lớp tiếp tục ôn tâp đến khi có hướng dẫn mới của ngành.

III.PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY ÔN TẬP

Ban giám hiệu sẽ thông báo đến các đ/c sau.

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Đối với bộ phận chuyên môn

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và triển khai đến từng tổ chuyên môn.

Theo dõi, kiển tra việc giảng dạy trực tuyền của các lớp. Kịp thời báo cao1tinh2 hình về Hiệu trưởng để có hướng xử lí.

Hỗ trợ các tổ chuyên môn trong quá trình giảng dạy trực tiếp cũng như trực tuyến.

2.Đối với tổ trưởng chuyên môn

Lập danh sách đối tượng học sinh vào học trực tiếp gửi về Ban giám Hiệu hạn chót ngày 10/02/2022 ( Theo mẫu)

Theo dõi và hỗ trỡ thành viên trong tồ trong suốt thời gian giảng dãy trực tiếp. Báo cáo kịp thời những khó khăn vướng mắc của tổ về Ban giám hiệu để có giải pháp xử lí.

3.Đối với giáo viên chủ nhiệm

Vệ sinh lớp học, kiểm tra bàn ghế trang thiết bị dạy học chu đáo trước khi vào giảng dạy. Hạn chót ngày 11/02/2022.

Thông báo nội dung kế hoạch này đến phụ huynh và học sinh được biết. Tổ chức rà soát đối tượng học sinh, vận động các em vào học trực tiếp đầy đủ, đúng đối tượng.

Rà soát, khảo sát tình hình học tập của từng đối tượng học sinh để có kế hoạch ôn tập hiệu quả.

Thường xuyên tuyên truyền học sinh trong mỗi buổi học trong việc thực hiện 5K và một số kĩ năng phòng chống Covid-19.

4.Đối với giáo viên bộ môn

Trong tuần ôn tập giáo viên bộ môn không tham gia giảng dạy môn mình phụ trách.

Hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm trong việc giảng dạy cũng như những hoạt động khác khi được ban giám hiệu phân công.

5.Đối với giáo viên dạy ít tiết

Chịu trách nhiệm ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh các khối lớp.

6.Đối với nhân viên y tế

Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ sát khuẩn, khẩu trang và các thiết bị y tế cần thiết khác nhằm phục vụ kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Trên đây là kế hoạch tổ chức cho học sinh học trực tiếp của trường Tiểu học A Vĩnh Lộc./.

  HIỆU TRƯỞNG

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Lê Thành Tú
Tags: Kế hoạch
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan